Konferencja eduMosty odbyła się 21 września 2017 roku w Auli Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zaproszonych szkół średnich kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia na ALK. Wydarzenie patronatem obieli:

- Prezydent m. st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

- Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ, Pan Wojciech Zabłocki

- Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, Pani Małgorzata Żuber–Zielicz

Uczestnikom wydarzenia przedstawione zostały wyniki projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” oraz zindywidualizowane raporty pokazujące potencjał edukacyjny i zainteresowania maturzystów w danej szkole oraz ich dopasowanie do profili kształcenia realizowanych w ALK.

Podczas panelu dyskusyjnego przeprowadzonego w ramach konferencji przedstawiciele pracodawców, studentów i absolwentów uczelni podzielili się swoimi doświadczeniami na temat losów absolwentów zaproszonych szkół średnich, studentów ALK na rynku pracy.

Materiały pokonferencyjne

pobierz broszure