Organizator konferencji

 

alk logo

 

 Patroni honorowi

wersja1 krzywe

burmistrz wz

Pani Małgorzata Żuber – Zielicz

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy

 

Partnerzy merytoryczni

PCG Academia

 

LOGO LIBRUS poziome duze

 

 Partnerzy konferencji

 logoSU BZWBK

 

 

Patroni medialni

logo studentnews biale tlo 400

 uczelnie net

 

 

 Komitet organizacyjny konferencji

- Daria Kowalska

- Małgorzata Żak

- Rene Helmans

Konferencja eduMosty odbyła się 21 września 2017 roku w Auli Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele zaproszonych szkół średnich kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia na ALK. Wydarzenie patronatem obieli:

- Prezydent m. st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz

- Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ, Pan Wojciech Zabłocki

- Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy, Pani Małgorzata Żuber–Zielicz

Uczestnikom wydarzenia przedstawione zostały wyniki projektu: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych” oraz zindywidualizowane raporty pokazujące potencjał edukacyjny i zainteresowania maturzystów w danej szkole oraz ich dopasowanie do profili kształcenia realizowanych w ALK.

Podczas panelu dyskusyjnego przeprowadzonego w ramach konferencji przedstawiciele pracodawców, studentów i absolwentów uczelni podzielili się swoimi doświadczeniami na temat losów absolwentów zaproszonych szkół średnich, studentów ALK na rynku pracy.

Materiały pokonferencyjne

pobierz broszure

 

W 2016 roku rozpoczęty został trwający do dziś projekt pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, w którym aktywnie uczestniczy Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach projektu, firma PCG Academia pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich oraz przy współpracy z partnerami instytucjonalnymi: Microsoft, Pearson i Santander Universidades, analizuje dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie identyfikuje najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym w uczelniach.

W pierwszym etapie projektu analizie poddano potencjał edukacyjny i losy akademickie kandydatów przyjętych na dziesięć polskich uczelni w latach 2007-2012. W badaniu zebrano i zbadano dane ponad 140 000 osób, co stanowi około 10% populacji osób podejmujących studia w badanym okresie.

Infografika - Analityka edukacyjna

 

Najważniejsze obserwacje wynikające z pierwszego etapu badania to:

  • Silna koncentracja naboru w niewielkiej liczbie szkół. Około połowa studentów pochodziła z niewiele ponad 5% całkowitej liczby szkół średnich, z których rekrutowały uczelnie.
  • Większa skuteczność Pań w studiowaniu. W badanej populacji procent Pań, które uzyskały dyplom jest o kilka punków procentowych wyższy niż w przypadku Panów.
  • Coraz większa mobilność studentów widoczna w zwiększającym się odsetku osób podejmujących studia poza województwem, w którym zamieszkują.
  • Nastawienie uczelni na kształcenie studentów w tradycyjnym modelu. Osoby idące na studia zaraz po maturze i studiujące na jednym kierunku mają dużo większe szanse na uzyskanie dyplomu niż osoby zmieniające przynależność, czy zaczynające studia w starszym wieku.

Więcej o badaniu można przeczytać w artykule w Rzeczpospolitej.

W 2016 roku Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie dokonała szczegółowej analizy losów akademickich swoich studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania zidentyfikowana została grupa szkół kształcących wysokiej jakości kandydatów na studia, którzy swoimi zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zapraszamy przedstawicieli tych placówek do udziału w konferencji, której celem będzie nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia w ALK, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni.

Każdy z przedstawicieli szkół średnich uczestniczących w konferencji otrzyma zindywidualizowany raport, informujący o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki oraz ich faktycznych lub potencjalnie możliwych ścieżkach akademickich w ALK.

O tym jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.